25 Mayıs 2017 Perşembe

STEM


NEDİR BU “STEM” DEDİKLERİ
Son zamanlarda pek çok yayında STEM eğitiminden söz edildiğini görmekteyiz. Peki, nedir bu STEM eğitimi? Neden bu kadar önemsenmektedir? Ülkemizde bu alanda ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Yazımızda kısaca bu soruların yanıtlarından söz etmeye çalışacağız.

STEM; Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Yani disiplinler arası sınırların kaldırıldığı, fen ve matematik alanlarının birlikte kullanıldığı, yaparak ve keşfederek öğrenmeye yönelik bir sistemdir. Burada temel amaç öğrencinin yaratıcılığını destekleyerek üretkenliğin artırılmasıdır. Derslerde öğrendiği teorik bilgileri uygulama imkanı bulan öğrencileri özgür düşünmeye, işbirlikçi çalışma ortamına uyum sağlamaya teşvik etmektir. Böylece düşünen, üreten, problemlerin kendisinden çok çözümüne odaklanan, problem çözme becerisi ve özgüveni yüksek, analitik düşünce yapısına sahip bireylerin yetiştirilmesi mümkün olacaktır.

Gelişen teknoloji ile birlikte çağımızda yeni meslekler ortaya çıkmaktadır. Bu mesleklerin tanınması ve geliştirilmesi, ülkelerin ekonomik kalkınması ile doğrudan ilişkilidir. Günümüzde pek çok iş teknoloji sayesinde daha hızlı, daha az hatalı ve daha az işgücüyle yapılabilmektedir. Drone’larla taşınan kargolar, 3D yazıcıların kullanımı gibi pek çok örnek bu görüşü desteklemektedir. İşte bu nedenle STEM eğitimi yıllardır pek çok ülkede oldukça önemli konumdadır.

Ülkemizde MEB tarafından oluşturulmuş bir eylem planı ve 2015-2019 yılları için geliştirilmiş bir stratejik plan bulunmaktadır. Halen 7 ve 8. sınıflarda uygulanmakta olan teknoloji ve tasarım dersi bu projenin önemli elemanlarındandır. TÜSİAD elde ettiği veriler doğrultusunda özellikle 2014 yılında STEM eğitiminin önemine dikkat çekmiştir. TÜBİTAK da bu konuyla yakından ilgilenmektedir.2011-2016 bilim ve teknoloji kalkınma planı dahilinde okullarda bilim fuarları düzenlemektedir. Ayrıca 2013 yılından bu yana faaliyette olan bilim merkezlerinde meraklı ve öğrenmeye açık olan öğrencilere eğitim verilmektedir. Ülkemizdeki bazı üniversitelerde STEM  eğitimine geçilebilmesi için öğretmenlerimize yönelik geliştirme çalışmaları yapılmaktadır (Hacettepe Ünv., İstanbul Aydın Ünv. gibi).


Günümüzde yoğun olarak yapılan STEM çalışmalarından biri de ülkemizin gururu olan Prof. Dr. Aziz Sancar önderliğinde yürütülmektedir. “gisproject (girls in stem)” isimli bu proje ile 6. Sınıfa giden kız öğrencilerin STEM eğitimi alması sağlanmaktadır. Özellikle kız çocuklarının STEM ile ilgili farkındalıklarını artırmak, yurt dışında bu konuda yapılan çalışmalara dahil olmasını sağlamak da projenin ana hedeflerindendir. Ayrıca Suriyeli mülteci çocukların topluma uyumunu sağlamaya yönelik de pek çok çalışma yapılmaktadır. Okulumuzdaki bir söyleşiye katılarak öğrencilerimizle başarı öyküsünü paylaşan, onlara “asla pes etmeyin” mesajını veren Sn. İnci Kadribegiç de bu projede gönüllü olarak görev almaktadır.

Melek Bıçakçı, KAYI Okulları Biyoloji Öğretmeni

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ BAŞLADI

30 Haziran Cumartesi ve 1 Temmuz Pazar günü 3 oturumda gerçekleşen 2018 YKS sonuçlarının 31 Temmuz’da açıklanmasının ardından TYT (Teme...