16 Mayıs 2018 Çarşamba

FEN BİLİMLERİ DERSİNDE LABORATUVAR ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ


“Bana balık vereceğine balık tutmasını öğret” demiş bir Çin atasözü. Bilgi çağının yaşandığı günümüz eğitim sisteminde de temel amaç, öğrencilere mevcut bilgileri aktarmaktan ziyade bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmak olmalıdır. Bu da ezberden çok kavrayarak öğrenmeyi, bilgilerini, karşılaşılan yeni durumlarla ilgili problemlere uygulayabilme ve bilimsel yöntem süreci ile ilgili becerileri gerektirir. “Evettt! Sayfa 29’u oku bakalım oğlum”, “Herkes takip etsin, nerede kalmıştık kızım”, “Sayfa 25 ile 36 arasını ezberleyin” dönemi kapanalı çok oldu. 

Fen Bilimleri Öğretim Programı, sorgulayıcı öğrenme sayesinde öğrencilerin sadece fen dersini öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda onların birer bilim insanı rolü oynamalarının ve farklı düşünme yollarını keşfetmelerinin mümkün olabileceğini vurgulamaktadır. İşte tam bu noktada sorgulayıcı öğrenme becerilerinin öğrencilere kazandırılabileceği ortamları sağlamada laboratuvar uygulamalarının önemi büyüktür. 

“Nasıl oluştu? Niye oluştu? Ne oluştu?” soruları bir problem şeklinde öğrenciler tarafından oluşturulmalı ve cevapları yine öğrenciler tarafından aranmalıdır. 

Fen eğitimcileri sorgulamaya dayalı laboratuvar uygulamalarıyla ilgili araştırmalarında öğrencilerin akademik fen başarılarında belirgin olarak artış olduğunu belirtmişlerdir. Geleneksel sınıflar içerisinde öğrencilerin dikkati kolaylıkla başka yöne sapabiliyorken, laboratuvar çalışmasının somut yaşantılara dayanan yapısı, öğrencilerin dikkatini yoğunlaştırmalarını sağlar. 40 dakika bir kişinin karşınızda sadece konuştuğunu düşünün, onu ne kadar dinleyebilirsiniz ki…  

Bizim uygulamalı çalışmalar yapmamızın temel amaçlarını paylaşacak olursak;
Öğrencilerin derse olan ilgilerini arttırmak ve onları güdülemek,
Laboratuvar becerilerini öğretmek,
Bilimsel bilgi öğrenmelerini ilerletmek,
Bilimsel yöntem hakkında bir iç görü kazanmalarını sağlamak ve bilimsel yöntem kullanımındaki uzmanlaşmayı ilerletmek,
Açık fikirlilik, nesnellik gibi bazı bilimsel tutumları geliştirmek.


Fen Bilimleri dersinin hayatla bu kadar iç içe olması onun kolay anlaşılabilir bir ders olduğunu gösterir. Ancak soyut kavramların zorluk yarattığını ve kitapla, kalemle, yazıyla sınırlı kalınmaması gerektiğini, tüm bu gelişmelerin denenebilir bir şekilde göz önünde canlandırılmasıyla daha anlaşılır hale geleceğini unutmamak gerekir. 

Newton ya da Arşimet’in hikâyelerini okuyacak olursanız, göreceksiniz ki deneyler ve gözlemler ilerleme sağlar. Hayatımıza yön veren tüm bilimsel gelişmelerin arkasında bir dizi deney vardır. Bu sebeple biz, derslerimizde laboratuvar çalışmalarından sıkça faydalanmayı tercih ediyoruz.

İlkay Paçuloğlu, KAYI Okulları Fen Bilimleri Öğretmeni 

Kaynaklar
*Yıldız, E., 2004. Farklı Deney Teknikleriyle Fen Öğretimi, Dokuz Eylül Üniversitesi
*TAŞKOYAN, S., 2008. Fen Ve Teknoloji Öğretiminde Sorgulayıcı Öğrenme Stratejilerinin Öğrencilerin Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri, Akademik Başarıları ve Tutumları Üzerindeki Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi
*Akgün, Ö., 2010. Öğretmen Adaylarının Fen Ve Teknoloji Laboratuvarına İlişkin Görüşleri ve Bilim Okur-Yazarlığı, Fırat Üniversitesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ BAŞLADI

30 Haziran Cumartesi ve 1 Temmuz Pazar günü 3 oturumda gerçekleşen 2018 YKS sonuçlarının 31 Temmuz’da açıklanmasının ardından TYT (Teme...