9 Mayıs 2017 Salı

LİSE SEÇİMİNDE REHBERLİK EDECEK SORU VE CEVAPLARTEOG Sınavlarını geride bıraktığımız şu günlerde öğrencilerin ve ailelerin en önemli gündem maddeleri arasında doğru lise seçimi yer alıyor. Ergenlikten gençliğe adım atılan bu dönem, akademik açıdan olduğu kadar sosyal gelişim ve öğrencilerin geleceğe hazırlanması açısından da büyük önem taşıyor. Gençler karakterlerinin oturduğu bu süreçte, meslek seçimlerini etkileyecek potansiyellerini ve yeteneklerini keşfediyorlar. Belirlenen hedefleri doğrultusunda üniversite hazırlığı ve planlaması yaparak kariyerlerini lisede çiziyorlar. Elbette ki iyi bir lise seçiminin böylesi kritik değer taşıması, gençlerin ve ailelerinin kafalarında cevaplanması gereken soruların oluşmasına neden oluyor. İşte bu sorular ve cevaplardan bazıları...

Seçeceğiniz lisenin “klasik” bir eğitim anlayışına sahip olması gerekli midir?
Klasik eğitim anlayışı sunan, sınav odaklı, öğrencinin kişilik ve öğrenme alanlarındaki farklılıklarını göz ardı eden eğitim sistemleri artık çok geride kaldı. Uzun yıllardır eğitim sektöründe yer alan ancak bu dönüşüme ayak uyduramayan eğitim kurumları 21 yy. dünyasına hazırlanan çocuklarımızın beklentilerini karşılamayacaktır. Akademik öğrenmeler ile sosyal öğrenmeleri ayrılmaz bir bütünün parçası olarak gören okullar öncelikli değerlendirilmelidir. En yeni teknolojileri ve disiplinler arası çalışmaları eğitim süreçlerine dahil eden, öğrenme ortamlarını “yaşayarak” öğrenmeyi pekiştiren atölyelerle zenginleştiren, doğa temelli eğitim uygulamalarını tüm disiplenlere aktif olarak yerleştirebilen eğitim kurumları “yeni nesil” okul olarak hem öğrencileri hem de velileri mutlu etmektedir.

Lise seçiminde referansa göre mi hareket edilmelidir?
Duyduklarınız, araştırmalarınız ve referanslar sonucunda bir okul listesi hazırlamak doğrudur. Ancak seçeceğiniz eğitim kurumunun sizin ve çocuğunuzun beklentilerine uygun olması, okulun misyon ve vizyonu ilk bakacağınız başlıklar arasında olmalıdır. İyi bir lise eğitimi; akademik donanımın yanı sıra çocuğunuzu mutlu kılan, kendini “birey” olarak hissetmesini sağlayan, özgür ve demokratik bir okul ortamında mümkündür. Olumlu okul iklimini sunabilen kurumlar, her alanda olduğu gibi referans ve “kulaktan kulağa” tavsiye ile eğitime önem veren her ailenin dikkatini er ya da geç çekecektir.

Lisenin eğitim müfredatı hangi açılardan fark yaratmalıdır?
Lise eğitiminin müfredat dışı özgün dersler ile zenginleştirilmesi, öğrencilerin sosyal ve kültürel farkındalıklarının gelişmesini, hayatın her alanında değerlendirebilecekleri farklı kategorilerdeki eğitim programlarına katılmalarını sağlar. Çevre okuryazarlığı, işaret dili, değerler, sağlık, yaşam becerileri, gastronomi, bilişim teknolojileri, tarım eğitimi vb. programlarla akademik ve sosyal gelişimi aynı potada eriten müfredatlar, öğrencinin üniversitedeki ve sonrasındaki hedeflerini belirlemelerinde temel teşkil eder. Yönelim ve ilgilerini doğrudan deneyimleyerek keşfetme imkanı yakalayan gençlerin spor, sanat ve sosyal alanlarda yeteneklerini geliştirebildikleri, ulusal ve uluslararası proje ve yarışmalara katıldıkları, her yıl mutlaka bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirebildikleri lise eğitimi; kendine güvenen, ulusal ve uluslararası değerlerle donanmış  bir nesli geleceğe taşıyacaktır.

İyi bir lisenin tek hedefi gençleri seçkin bir üniversiteye yerleştirmek midir?
Hayır. Yoğun üniversiteye hazırlık programı ve doğru kariyer planlama süreci ile öğrencinin seçkin bir üniversiteye yerleşmesi öğrencilerin ve ailelerinin temel beklentileri arasında yer alsa da okul ve ailelerin sadece üniversite başarısını hedeflemeleri öğrencilerin sosyal gelişimlerinin göz ardı edilmesine yol açabilir. Bu açıdan iyi bir lisenin öğrencinin üniversite ve hayat başarısını sağlayacak akademik ve sosyal gelişimini dengeli bir çerçeveye oturtması büyük önem taşır. Gençlerin kendilerine, çevrelerine ve hayata dair yepyeni keşifler yapabildikleri, renkli ve yaratıcı yanlarını özgürce öne çıkarabildikleri, bilgi, beceri ve deneyime yaşayarak ulaştıkları, sadece sınavlara takılı kalmayıp sosyal hayatta da başarıyı kazanabildikleri bir okul ortamı öğrenciyi hem üniversiteye hem de hayata hazırlayacaktır.

Üniversiteye hazırlık sürecinde öğrencilerin bireysel uygulamalarla desteklenmesi gerekir mi?
Üniversite sınavını kazanıp istediği bölüme yerleşmek hemen hemen her öğrencinin hayalini süsler. Bu hayallere ulaşmak amacıyla öğrencilerin 9. sınıftan itibaren sistemli bir hazırlık sürecinin içine girmeleri önem taşır. Bu süreçte “birebir” yapılan koçluk çalışmaları, etütler, öğrencinin eğilimlerine yönelik mesleki provalar, farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin üniversiteye hazırlık sınavlarında maksimum başarıya ulaşmalarını sağlar. Ancak unutmamak gerekir ki sınav başarısı bir ekip işidir. Sınava hazırlık ekibi veli, öğretmen ve öğrenciden oluşur. Bu noktada iletişimi sağlayan rehberlik biriminin, veli geri bildirimi ve motivasyon konularında destek olması önem taşır.

Rehberlik ve kariyer planlama çalışmaları ne kadar önemlidir?
Lise eğitimi, öğrencilerin kendilerini keşfettikleri, ilgi ve yeteneklerini fark ettikleri ve bu doğrultuda kendilerine uygun hedefler belirledikleri süreci kapsar. 9. sınıftan itibaren yapılan hedef belirleme çalışmaları, kariyer günleri, ilgi envanterleri, mesleki gözlem ve tanıtım çalışmaları, üniversite tanıtım ve gezileri, üniversite giriş sınavları sonrasında yapılacak tercih danışmanlığı öğrencilerin geleceği konusunda doğru karar vermesi adına büyük bir önem taşır.

Lisede yabancı dil eğitiminde hedef ne olmalıdır?
Günümüz dünyasında bildiğimiz en önemli doğru bir lisanın bir meslekten öte olduğudur. Lisan bilmeyen üniversite mezunu meslek sahibi bireylerin kendini geliştirebilme alanları çok sınırlıdır. Lise eğitimi öncesinde hazırlık sınıfı niteliğinde devam eden bir yıl, öğrencilerin yoğun akademik program öncesinde yabancı dil bilgilerini üst düzeyde öğrenmelerini amaçlar. Bir dünya dili haline gelen İngilizce’nin, uluslararası düzeyde öğretilmesi, dilbilgisinin yanı sıra konuşma, anlama, araştırma, dinleme ve yazma becerilerinin edinilmesi lisedeki yabancı dil eğitiminin temelini oluşturur. Uluslararası geçerliliği olan eğitim müfredatları çerçevesinde uluslararası programlarının uygulandığı okullar, bu okullardan mezun olan öğrencilerin Uluslararası Lise Diploması alarak dünyanın birçok ülkesinde sınavsız üniversiteye girebilme ve burs imkanına sahip olmasını sağlar. Yoğun İngilizce eğitimine paralel olarak, seçilen ikinci yabancı dil de öğrencilerin mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri artı bir kazanım olmaktadır.

Lisenin sunduğu fiziksel şartlar ve kampüs olanakları nasıl olmalıdır?
Öğrencilerin günün yaklaşık 8 saatini okulda geçirmeleri, okul ortamının sağlıklı ve güvenli olmasını ön koşul olarak gerektirir. Sınıfların kalabalık olmaması, “akıllı sınıf” özelliği taşıyan, ferah ve konforlu dersliklerin tasarlanmış olması, deney ve gözlem imkanı sağlayan laboratuarların bulunması, farklı deneyimler kazanacağı atölyelerin bulunması, öğrencilerin sosyal özelliklerini geliştirebileceği sanat ve spor alanlarının olması iyi bir eğitim için önemli unsurlardır. Öğrencilerilerin kendilerini ifade edebilecekleri fırsatlar sunan, ilgi çekici, merak ve heyecan uyandıran çalışma ortamları bulunan okullar da şüphesiz eğitimin kalitesi daha da artacaktır. Yerleşkesinin konumu ile doğanın içinde daha fazla yaşama ve öğrenme fırsatı sunan okullar, çocuklara kendilerini doğanın bir parçası olduklarını hissettirmesi açısıdan gün geçiktikçe daha fazla değer taşıyor.

Liselerin düzenlediği giriş ve bursluluk sınavları ücretler konusunda avantaj sağlar mı?
Tanıtım Günleri çerçevesinde organize edilen giriş sınavları liseye geçiş yapacak öğrencilere başarıları oranlarında burs kazanma imkanı sağlıyor. Aynı zamanda Lise Hazırlık ve 9. sınıfa başvuran adaylar, TEOG Sınavı başarı puanlarına göre burs imkânına sahip olabiliyorlar. Akademik başarının yanı sıra sanat, spor ve sosyal alanlarda da başarıları bulunan öğrenciler de ön değerlendirmeden geçtikten sonra farklı oranlarda burs almaya hak kazanabiliyorlar. 

BONUS BİLGİ: KAYI Okullarında 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü eğlenceli bir programla aday öğrencilerin ağırlanacağı bir Tanıtım Günü programı düzenleniyor. Akademik düzey belirleme sınavının ardından etkinlik atölyelerine katılacak olan öğrenciler Doğukan Manço’nun DJ Performansını izleyebilecek. Kurumun diğer bir sınavı ise 27 Mayıs 2017 Cumartesi günü gerçekleşecek. Bu kez Yüksek Sadakat grubunun sahne performansını izleyecek olan aday öğrenciler etkinliklerle dolu, müziğe doyacakları keyifli bir gün geçirecekler. 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ BAŞLADI

30 Haziran Cumartesi ve 1 Temmuz Pazar günü 3 oturumda gerçekleşen 2018 YKS sonuçlarının 31 Temmuz’da açıklanmasının ardından TYT (Teme...